MD4U

MD4U

סטודיו בוטיק MD4U, הוקם לפני 15 שנים ומתמחה ביצירת מתנות ייחודיות המעוצבות באופן אישי ובהתאמה לכל אירוע. אנו יודעים שיצירת מתנה שמופקת באופן יחידני יוצרת ערך רגשי גדול. וזו מטרתנו לרגש מלי, הבעלים למדה עיצוב תעשייתי ועסקה בעיצוב מוצרים. בזמן הלימודים, הקימה עסק של עיצוב ארועים חתונות, בריתות וכיוב... אחרי כמה שנים, התעייפו וחסרה להן היצירתיות ומתוך ההתעסקות עם ארועים ושמחות, בנו ליין של מתנות ממותגות אישית.

MD4U

מלי רוכמן בעלים

MD4U

סטודיו בוטיק MD4U, הוקם לפני 15 שנים ומתמחה ביצירת מתנות ייחודיות המעוצבות באופן אישי ובהתאמה לכל אירוע. אנו יודעים שיצירת מתנה שמופקת באופן יחידני יוצרת ערך רגשי גדול. וזו מטרתנו לרגש מלי, הבעלים למדה עיצוב תעשייתי ועסקה בעיצוב מוצרים. בזמן הלימודים, הקימה עסק של עיצוב ארועים חתונות, בריתות וכיוב... אחרי כמה שנים, התעייפו וחסרה להן היצירתיות ומתוך ההתעסקות עם ארועים ושמחות, בנו ליין של מתנות ממותגות אישית.

MD4U

מלי רוכמן בעלים